Travel Story «Italië / Italy»

Italië / Italy | Italy | 0 Comments 10 September 2019 - Last Update 09 November 2019

 (English translation cf. below)


ROUTE

Rome, Tivoli, Capistrello, Avezzano, Barrea, Lago del Matese, Morcone, Circello, Montefalcone di Val Fortore, Candela, Lavello, Palazzo San Gervasio, Gravina in Puglia, Matera, Alberobello, Martina Franca, Taranto, Lecce, Brindisi

REISVERSLAG

Mijn fietstocht voerde mij door de zuidelijke helft van Italië, meer bepaald de regio's Lazio, Abruzzen, Molise, Campania, Basilicata en Apulië.

Ik verliet Rome via een met riet overgroeid fietspad langs de Tiber. Maar al snel stopte dit fietspad, en moest ik verder via drukke wegen waar ik door het vele gemotoriseerde verkeer verbannen werd naar de rand van de weg die zoals gewoonlijk in een stedelijke omgeving bezaaid was met steentjes, glasscherven en vuilnis. Bovendien waren deze wegen doorgaans van een bedenkelijke kwaliteit. Op dat ogenblik wist ik nog niet dat dit " type wegdek" de standaard is in Zuid-Italië.

Ook kwam ik er al spoedig achter dat de meeste Italiaanse dorpen en stadjes bovenop een (steile) heuvel zijn gelegen. In Italië was het ook nog te warm naar mijn zin, met temperaturen boven de 30°C.

Voorbij Tivoli wachtten mij de echte bergen. Het grootste deel van mijn Italiaanse route leidde mij namelijk doorheen de Apennijnen, het gebergte dat bij manier van spreken de ruggengraat van Italië vormt.

Mijn inspanningen werden beloond met de doortocht van mooie berglandschappen zoals onder meer de hoogvlakte Altipiani di Arcinazzo, de Passo Serra Sant'Antonio, het natuurreservaat Appennino Monti Simbruini, de Passo del Diavolo en het Nationale Park Abruzzo Lazio & Molise. Borden waarschuwden voor beren, maar die kreeg ik niet te zien.

Na de cols van de Abruzzen kreeg ik kortere en meer rechtlijnige beklimmingen van heuvels voorgeschoteld, waarvan sommige enorm steil waren. Mijn conditie ging er dag na dag op vooruit. De kwaliteit van de wegen daarentegen evolueerde in de andere richting. Maar daarover later meer.

Overal op het platteland viel de leegstand op. In kleine dorpen had het merendeel van de huizen gesloten luiken en de poorten waren vastgemaakt met grote verroeste hangsloten. Hoe verder naar het zuiden, hoe meer deze verlaten huizen waren afgetakeld. In de berggebieden kwam ik af en toe nog eens een dorpje tegen. In het zuiden echter fietste ik tussen twee stadscentra doorgaans in de " grote leegte". Gemaaide graanvelden, enkele ruïnes van vrijstaande boerderijtjes en verder totaal niets.

Onderweg kwam ik geregeld herders tegen met kuddes geiten en/of schapen. Meermaals werd ik belaagd of achtervolgd door woeste waakhonden.

Na ruim een week in stille en grotendeels verlaten gebieden te hebben gefietst, bereikte ik Matera. Het sfeervolle Matera is dit jaar samen met het Bulgaarse Plovdiv de Culturele Hoofdstad van Europa. Na Rome en in mindere mate Tivoli zag ik hier opnieuw vele buitenlandse toeristen. De halve binnenstad bleek afgesloten en regelmatig kon ik geweerschoten en luide ontploffingen horen. Ik vroeg mij af wat er gaande was, en daar kwam ik al snel achter. Matera bleek in de ban te zijn van James Bond! In het historische centrum werden enkele actiescènes opgenomen voor de komende 007-film.

Van Matera begaf ik mij naar een andere toeristische trekpleister in Zuid-Italië: Alberobello. Dit stadje geniet bekendheid vanwege zijn talrijke trulli. Dit zijn merkwaardige witte bouwwerken die nog het meest op Smurfenhuisjes lijken. In Alberobello stond werkelijk alles op een overdreven manier in het teken van het trulli-toerisme.

Via vlakkere wegen fietste ik naar de steden Taranto en Lecce en tenslotte naar Brindisi. Het oude centrum van Taranto bevindt zich op een eilandje dan aan beide zijden door bruggen is verbonden met de nieuwe stadsdelen. Lecce is de hoofdstad van de regio Apulië. De stad heeft een bijzonder mooi centrum dat vol staat met tientallen barokkerken en -paleizen.

SLECHTE WEGEN

Ik stipte het al enkele keren aan. Wanneer ik terugdenk aan het Italiaanse luik van mijn fietsreis, dan is er één ding dat mijn herinneringen overheerst: de ONVOORSTELBAAR slechte wegen van de zuidelijke helft van Italië.

Ook België heeft een zekere reputatie wanneer het aankomt op slechte wegen. Als ik geblinddoekt zou terugkeren uit een buurland, dan zou ik vrij accuraat het ogenblik kunnen vaststellen wanneer ik de vaderlandse grens oversteek. Vanaf het moment dat je doorheen wordt geschud en het voertuig aan alle kanten begint te rammelen, kan je er zeker van zijn dat je terug in België bent.

In de jaren negentig van de vorige eeuw fietste ik enkele malen in Afrikaanse landen. In diezelfde periode was ik ook in Albanië en Roemenië, landen die toen berucht waren vanwege hun schokkende wegennet. In elk van mijn Afrikaanse reisverslagen uit die tijd staat wel ergens een zinnetje als: " Vandaag fietste ik waarschijnlijk over de slechtste weg aller tijden".

In gesprekken met collega-fietsers waren sommige routes in Kenia en Mozambique de referentiepunten wanneer het over slechte wegen ging.

Vriend: " Ik ben gaan fietsen in Tadzjikistan. Veel slechte wegen."

Ik: " Zo slecht als toen in Kenia?"

Vriend: " Nee, gelukkig niet zo slecht."

Nu besef ik dat mijn oude getrouwe referentiepunt heeft afgedaan. Als ik het voortaan over slechte wegen ga hebben, dan zal Italië de standaard zijn. Na 25 jaar van fietsreizen trof ik nergens wegen aan van zo'n bedenkelijke kwaliteit als in de zuidelijke helft van Italië. Onvoorstelbaar! Als je dit niet met eigen ogen hebt gezien, is het heel moeilijk te geloven.

Wanneer de vullingen bijna uit mijn tanden waren gedaverd, vroeg ik mij vertwijfeld af: " Ben ik hier nog altijd in de EU???" Italië, lid van G7, heeft ten zuiden van Rome een slechtere verkeersinfrastructuur dan een doorsnee derdewereldland. Met Afrika moet ik nu niet langer vergelijken. Daar hebben de Chinezen in recente jaren splinternieuwe gladde asfaltwegen aangelegd.

Het is onvoorstelbaar hoe dit mogelijk is in het toch auto-gekke Italië. Je zou verwachten dat in een land waar werkelijk iedereen met de auto rijdt en de auto alomtegenwoordig is, de bestuurders in opstand komen tegen de slechte staat van de wegen. Krijgt Italië in de nabije toekomst zijn wegenrevolutie?

Alhoewel Italië landschappelijk heel mooi is, zette de slechte staat van de wegen toch een grote domper op mijn fietsplezier. Op veel plaatsen kon ik niet het fantastische landschap bewonderen, maar diende ik mij te concentreren op de weg en de ogen continu gericht te houden op de eerste meters wegdek voor mijn fiets, teneinde te kunnen slalommen tussen de grootste oneffenheden en de diepste putten, er ondertussen voor zorgend om niet omvergereden te worden door een auto.

Een andere ergernis vormde het vele afval en zwerfvuil. Daar zal ik het later nog uitgebreid over hebben, want dit was ook een ernstig probleem in de andere landen waar ik deze nazomer fietste.


AUTO'S

En dan waren er dus ook de auto's. In Italië is er niet aan te ontkomen. Alom en overal aanwezig. In de smalle stadsstraatjes van de historische kernen van Tivoli, Matera of Lecce: altijd auto's, de ene na de andere. Ook op een " rustige" bergweg moet je niet hopen om die rust lang voor jou alleen te hebben. Altijd passeren er wel auto's. Te veel om echt zorgeloos te kunnen fietsen.

Italië heeft de reputatie van een bijzonder verkeersonveilig land te zijn. Met een bijhorend hoog dodentol op de weg. Het viel wel op dat er overal langs de wegen ontzettend veel kruisjes stonden met foto's en bloemen ter nagedachtenis van een zoveelste slachtoffer. Ik had mij verwacht aan Latijns machogedrag in het verkeer en uitbundig getoeter. Maar dit viel al bij al heel goed mee. Er werd wel snel gereden, maar ik kwam vrijwel nooit in gevaarlijke situaties terecht.

DIEREN -- DOOD OF LEVEND

Onderweg kon ik in de wegbermen veel hagedissen zien. Sporadisch ook een slang. Uitzonderlijk zag ik ook al eens een vos. Maar in het algemeen was het bijzonder pover gesteld met de waarnemingen van dieren in Italië. Vogels waren ook amper te zien. Af en toe eens een roofvogel, een reiger of een zeldzame kraanvogel.

Wat er wel in overvloed aanwezig was, waren wolken vervelende vliegen die zonder de minste problemen doorheen mijn bezwete kleding konden bijten. Het was ook lang geleden dat ik nog zo veel overreden katten heb gezien. Katten en slangen kennen blijkbaar weinig genade in de ogen van de Italiaanse autobestuurders. Een andere categorie van dieren die ik iets te regelmatig ben tegengekomen: de agressieve en loslopende waakhond. Sommige honden schenen zich voorgenomen te hebben om mij niet te laten passeren zonder eerst gebruik te maken van hun tanden.

CONCLUSIE

Als conclusie kan ik schrijven dat mijn fietsreis door het zuiden van Italië wel goed was, maar niet echt memorabel. Daarvoor waren er een aantal dingen die mij niet zo erg bevielen. Ik heb ze hier gerangschikt in een persoonlijk lijstje:

Flop 5:

1. Met stip op nummer één: de onvoorstelbaar en ongelooflijk slechte wegen.

2. Werkelijk overal hopen afval en zwerfvuil.

3. De alom en overal aanwezige auto's.

4. Ontbijt. Wellicht het enige minimalistische aspect in de Italiaanse samenleving. Spijtig, want fietsers hebben behoefte aan een uitgebreid ontbijt.

5. Loslopende boze honden.

Ik wil niet negatief eindigen. Italië is heel mooi en ik wil er in de toekomst graag nog wel eens terugkeren. Op voorwaarde dat ze iets doen aan die verduivelde wegen, natuurlijk! Daarom ook een

Top 5:

1. De natuurpracht van de Apennijnen.

2. De Italiaanse keuken.

3. De mooie en sfeervolle steden en dorpen.

4. Fonteintjes met drinkbaar water in de dorpscentra.

5. De ijsjes.ROUTE

Rome, Tivoli, Capistrello, Avezzano, Barrea, Lago del Matese, Morcone, Circello, Montefalcone di Val Fortore, Candela, Lavello, Palazzo San Gervasio, Gravina in Puglia, Matera, Alberobello, Martina Franca, Taranto, Lecce, Brindisi

TRAVEL REPORT

My cycling trip led me through the southern half of Italy, more specifically in the regions Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata and Apulia.

I left Rome via a reed-covered cycling path next to the Tiber. But very soon this cycling path came to an end and I had to continue via busy roads. Over there, I was driven out by motorized traffic to the very side of the road. In urbanised environments, this part of the road is always covered with dirt and pieces of broken glass. On top of this, these roads were very bad most of the time. At that time, I was not yet aware of the fact that this type of pavement was common in southern Italy. I also discovered very quickly that most Italian villages and towns are situated on top of a (steep) hill. In Italy, it was still too hot to my liking with temperatures above 30°C.

Beyond Tivoli the real mountains were awaiting me. The greater part of my Italian route would lead me through the Apennine Mountains, the mountain range that forms the backbone of Italy, so to speak. My efforts were rewarded with the passage of beautiful mountain landscapes such as the Altipiani di Arcinazzo, the Passo Serra Sant'Antonio, the nature reserve Appennino Monti Simbruini, the Passo del Diavolo and the National Park Abruzzo Lazio & Molise. Signboards warned for bears, but I didn't get to see them.

After the Abruzzo cols I got presented a different type of hills: shorter, more straight but sometimes very steep. My physical condition grew stronger day by day. Unfortunately, the quality of the pavement evolved in the opposite direction. But I will write more about this later.

All over the countryside the many deserted houses stood out. In the small villages, the majority of the houses had closed blinds and the gates were locked by big rusted padlocks. The more to the south, the more these houses were in a ruined condition. In the mountainous areas I cycled through a small village every now and then. But in the very south I had to cycle in the "big emptiness" in between two city centres. Mown fields, some ruins of small detached farms and nothing else.

On the road, I regularly met shepherds with their herds of sheep and/or goats. Several times I was threatened or followed by fierce watchdogs.

After about one week of cycling in silent and mainly deserted areas, I reached the city of Matera. Together with the Bulgarian city of Plovdiv the atmospheric Matera is this year's European Cultural Capital. After Rome and to a lesser extent Tivoli I could see again many foreign tourists. Half of the inner city was shut down and regularly I could hear gun shots and loud explosions. I was wondering what was going on and soon I found out. Matera was under the spell of James Bond! Some action scenes were being recorded in view of the coming 007-film.

From Matera I headed to another touristic highlight of South Italy: Alberobello. This small town enjoys fame because of its many trulli. These are remarkably small white buildings that ressemble the houses of the Smurfs. In Alberobello everything really evolved in an excessive manner around the trulli tourism.

Via flat roads I cycled to the cities of Taranto and Lecce and finally to Brindisi. The old centre of Taranto is situated on a small island and is connected from both sides to the modern parts of the city. Lecce is the capital of the Apulia region. The city has an extremely beautiful centre with countless baroque churches and palaces.

BAD ROADS

I already mentioned it a couple of times. When I think back on the Italian part of my bicycle trip, there is one thing that is predominating my memories: the INCREDIBLY bad roads in the southern half of Italy.

Belgium has also a certain reputation when it comes to bad roads. If I returned blindfolded from a neighboring country, I could very accurately determine the moment when I cross the national border. From the moment you are beaten-up and your vehicle starts to rattle from all sides, you can be sure that you have returned to Belgium. In the 1990s, I cycled several times in African countries. In each of my travel reports from that time you can find a sentence such as: "Today I probably cycled on the worst road ever".

In conversations with fellow-cyclists some routes in Kenya or Mozambique were the points of reference when talking about bad roads.

Friend: " I went cycling in Tajikistan. Many bad roads."

Me: " As bad as the ones Kenya?"

Friend: " No, fortunately not as bad."

Now I realise that my good old point of reference has had its day. From now on, when I will discuss bad roads, Italy will be the standard. In 25 years of bicycle travel I have never experienced such a poor roads as the ones in the southern half of Italy. Terribile! This has to be experienced to be believed.

When the fillings almost had shaken from my teeth, I was asking myself in a desperate way: "Am I here still in the  EU???" To the south of Rome, Italy, member of G7, has a road infrastructure that is worse than in the average Third World country. I can no longer compare the situation with Africa. In recent years, the Chinese have constructed brand new smooth asphalt roads over there.

It is unimaginable how this can be possible in a car-crazy country like Italy. One would expect that in a country where really everyone drives a car and where the car is omnipresent the drivers would revolt against the disastrous condition of the roads. Perhaps Italy will get its road revolution in the near future??

Although the Italian landscapes are very beautiful, this bad state of the road pavements was a damper for my cycling joy. In many places I was not able to admire the fantastic landscape. Instead I had to concentrate on the road and constantly keep my eyes on the first metres of pavement in front of my bicycle, in order to be able to slalom in between the biggest bumps and the deepest potholes, meanwhile taking care not to get run over by a car.

An other annoyance was the litter and the garbage in the streets. I will write more about this later, as it was also a very serious problem in the other countries that I visited on this trip.

CARS

And then there were also the cars. In Italy there is no escape from cars. They are always there and they are everywhere. In the narrow alleys of the historical city centres of Tivoli, Matera or Lecce: always cars, one after the other. Also on " quiet" mountain roads you should not hope to have this quietness for your own for some time. There will always be passing cars. Too many to be able to cycle in a really carefree way.

Italy has the reputation of being a particularly dangerous country when it comes to road safety. With a very high death toll. It struck my attention that there were so many crosses near the roadside, with pictures and flowers in memory of yet another deadly victim. Before arriving in Italy, I had expected Latin macho behaviour on the roads and exuberant honking. But in reality, it turned out better than I had expected. People drove fast, but I never found myself in dangerous situations.

ANIMALS -- DEAD OR ALIVE

In the roadside, I saw a lot of small lizards. Sporadically also a snake. Exceptionally, I could also see a fox now and then. But in general, observations of wild animals were very poor in Italy. Also barely any bird species. Sometimes a bird of prey, a heron or a rare crane.

Creatures that were present in abundance were clouds of very annoying flies that were able to bite straight through my sweaty clothes. It was also a very long time ago since I have seen so many ran over cats. Apparently, cats and snakes know little mercy in the eyes of Italian car drivers. Another category of animals that I encountered too much: the aggressive and in freedom living (watch)dog. It seemed as if some of these dogs had made the resolution not to let me pass without first using their teeth.

CONCLUSION

As a conclusion I can write that my cycling trip in the south of Italy was good, but not really memorable. Therefore, it had a couple of things that didn't satisfy me too much. I have ordered these things in a very personal list:

Fiasco 5:

1. Without any discussion on number one: the unimaginably and incredibly bad roads.

2. Really everywhere there was garbage and litter.

3. The omnipresence of cars.

4. Breakfast. Probably the only minimalistic aspect in Italian society. This is a pity, because cyclists need a huge breakfast to start the day.

5. Angry dogs in the streets.

I don't want to end this report in a negative way. Italy is very beautiful and I'd love to return there some day in the future. On one condition: that they do something on those damned roads, of course. For this reason, also a

Top 5:

1. The natural beauty of the Apennine Mountains.

2. Italian cuisine.

3. The beautiful and atmospheric cities and villages.

4. The fountains with potable water in the centres of the villages.

5. Icecream (gelato).

 

 

 

 

 

Post a Comment

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking