Reisverhaal «Oman, inleiding»

Oman, nog een land in het Midden-Oosten | Oman | 6 Reacties 01 Oktober 2018 - Laatste Aanpassing 07 Oktober 2018

OMAN: Inleiding

Ligging
Oman is gelegen op het Arabisch Schiereiland

situering van het Arabisch Schiereiland op de wereldkaart

Oman ligt in het zuidoosten van hetArabisch Schiereiland

het Arabische Schiereiland in detail

Het sultanaat Oman heeft een oppervlakte van 309 500 km2,dus meer dan 10 maal de oppervlakte van België.Het grenst aan de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië en aan Jemen, verder aan de Indische Oceaan en aan de Golf van Oman.

Inwoners
De totale populatie in Oman wordt in 2018 geschat op 4,83 miljoen (in 2010 was dat nog 2,77 miljoen).Ongeveer 50% van de bevolking leeft in Muscat en het kustgebied ten noorden ervan.
200.000 mensen leven in de zuidelijke regio.

De bevolkingsdichtheid is zeer laag, 9 inwoners per km2.

Oman is etnisch zeer verdeeld, er worden minstens 12 talen gesproken.Vele Omani zijn afkomstig van Balochistan en van de Swahili kust.
Balochistan is een landstreek welke een deel van Iran, Afghanistan en Pakistan omvat.

eenvoudige kaart waar Balochistan op is aangeduid

De Swahili kust is een gedeelte van de Oost-Afrikaanse kust

eenvoudige kaart waarop de Swahili kust is aangeduid

Daarnaast zijn Arabieren, Lors (afkomstig van het westen en zuidwesten van Iran),Hindus en Mahri (bevolkingsgroep uit Jemen en het aangrenzend gedeelte van Oman).Meer dan 600.000 inwoners zijn buitenlandse werkkrachten afkomstig uit vooral Egypte, Pakistan, India, Bangladesh en de Filippijnen.

Het gemiddeld aantal geboortes per dag is 221, het gemiddeld aantal overlijdens per dag is 32, het gemiddeld aantal immigranten per dag is 331.De totale gemiddelde aanwas van inwoners per dag is dus 520 mensen, een aangroei op jaarbasis van meer dan 9%.Hiermee staat Oman bij de top van de wereld wat betreft bevolkingsaangroei.

De gemiddelde leeftijd is 25,4 jaar, het mannelijk deel van de bevolking is gemiddeld 26,5 jaar, het vrouwelijk deel heeft een gemiddelde leeftijd van 24 jaar.

De levensverwachting voor mannen is 75,7 jaar, voor vrouwenis deze 79,8 jaar.

De officiële taal is Arabisch, ook Engels is veel gebruikt. Daarnaast wordt Swahili en Indisch gesproken door bepaalde bevolkingsgroepen.

88% van de bevolking is Moslim, waarvan veruit het grootste deel Ibadisme aanhangen, een minderheid zijn Soennieten of Sjiieten. Ibadisme is de derde hoofdstroom van de Islam welke vooral in Oman voorkomt. Daarnaast leven ook Ibadieten op het eiland Zanzibar (ooit deel van Oman, nu behorend tot Tanzania) en in enkele Noord-Afrikaanse landen.
Ibadisme is ontstaan uit het eerste schisma binnen de islam.De volgende tekst komt van Wikipedia ivm Ibadisme

Volgens de ibadieten mag het geloof niet als reden voor oorlog en bloedvergieten gebruikt worden. Zij zijn van mening dat het geloof zijn kracht en actualiteit kan bewaren door zich aan te passen aan de wisselende culturele, historische en wetenschappelijke omstandigheden. Die tolerantie komt tot uitdrukking in de architectuur.  Moskeeën  zijn vaak eenvoudig. Een minaret is niet noodzakelijk, een kleine verhoging op het dak is al voldoende.

Een opvatting die binnen de ibaditische rechtsschool voorkomt en als controversieel wordt gezien is dat de koran geschapen is. Ibadieten gaan ervan uit dat de Koran op enig moment in de schepping door god geschapen werd, in tegenstelling tot de meeste andere rechtsscholen die ervan uitgaan dat de Koran altijd al bij God is geweest en om die reden het ongeschapen woord van god is.
Al vroeg kreeg de stroming veel aanhangers onder de Berber
stammen van de  Maghreb, die open stonden voor het idee dat alle volkeren gelijk zijn voor God en daarin een leidraad vonden voor hun strijd tegen de Arabische overheersing. De vroege  Berber-opstanden waren ibadisch geïnspireerd. De opkomst en succes van de stroming wordt over het algemeen in verband gebracht met de strijd van die Berbers voor onafhankelijkheid

Fundamentalisme is in Oman onbestaand en vindt er geen voedingsbodem.

Sultan Qaboos pleit steeds opnieuw voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, niet alleen in het dagelijkse leven, maar ook in studie en opleidingen, in de politiek en in het beroepsleven.In de praktijk is dat van toepassing in de steden, iets minder buiten de steden en nog veel minder in de woestijn- en afgelegen gemeenschappen.

Enkele andere gegevens
De nationale feestdag is 18 november, verjaardag van de sultan.

De staatsvorm is de monarchie.Sultan Qaboos bin Said bin Taimur Al-Said is op 23 juli 1970 aangetreden.Hij is naast staatshoofd ook Eerste Minister, Minister van Buitenlandse Zaken, Landsverdedigingen van Financiën. Het Omanische Parlement bestaat uit 2 raden, een gekozen raad en een staatsraad. Er zijn geen politieke partijen.

Oman is lid van de Verenigde Naties, de Arabische Liga, de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC), de Islamitische Conferentie, de Beweging van Niet-Gebonden Landen,de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en van het Internationaal Atoomgezelschap.

Slechts 1% van de totale oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw: dadels, citrusvruchten, bananen, groenten en vee.Visserij is een belangrijke tak in de voeding.

Industrie bestaat uit aardolie- en aardgaswinning, cement- en koperproductie,en bouw.
Uitvoerproducten zijn dadels, aardolie en aardolieproducten, gas, meststoffen, ijzer en staal.

Het bruto binnenlandsproduct per inwoner bedraagt in april 2018 volgens het IMF 19.390 US dollar (voor België 49.270 US dollar op hetzelfde tijdstip)

Geografie
In Oman zijn 3 landschappen te onderscheiden.

Eerst is er de vruchtbare kustvlakte die ongeveer 3% van de oppervlakte omvat.  Tussen Muscat en de grens met de Verenigde Arabische Emiraten is het de Batinah-vlakte welke voor de landbouw gebruikt wordt.  Dit gebied is gescheiden van de zee door een lange zandstrook.
Een volgende groene kuststrook ligt rond Salalah in het zuiden, in de provincie Dhofar.

de beide vruchtbare kustvlakten zijn omcirkeld

15% van de landoppervlakte van Oman bestaat uit gebergte.  Het Hajar-gebergte verloopt in een 600km lange boog parallel aan de kust.  Hier bevindt zich de hoogste berg van het land, de Jebel Shams, 3.009 m hoog  .Dit gebergte wordt doorsneden door “wadis”, dalen of rivierbeddingen welke slechts na hevige regens water voeren, en richting kust dikwijls diepe inhammen vormen.  Op verschillende plaatsen bevinden zich oasen.  Oasen worden via kanalen voorzien van bergwater.
Bij het noordelijk gelegen Musandam schiereiland (omgeven door de Verenigde Arabische Emiraten) monden de wadis direct in zee uit en vormen daar fjorden.
Een tweede gebergte is Jebel Qara, welke in de provincie Dhofar parallel met de kust verloopt.

de beide gebergtes zijn omcirkeld

De overige 82% van de landoppervlakte bestaat uit zand-, rots of steenwoestijn.  Deze enorme oppervlakte wordt hier en daar door een enkele oase of door aardoliewinning doorbroken.  Het centrale gedeelte van Oman wordt gevormd door de Jiddat al Harasis of binnenwoestijn.  In het westen gaat deze woestijn over in de zandwoestijn van Rub al Khali.  Het grootste deel van deze laatste woestijn is in Saudi-Arabië gelegen.
Verder zijn er nog enkele kleinere woestijen zoals de Wahiba-woestijn

de namen van de woestijnen zijn omcirkeld.Hun oppervlak is veel groter dan het omcirkelde gebied

Geologie
Het Hajar gebergte in het noorden van Oman (zie kaart uit het vorige deel) heeft wel een heel speciale structuur.  Het gebergte is gevormd uit een vroegere oceaanbodem, het Semail-Ofioliet-Complex.  Deze oceaankorst is normaal op vele kilometer diepte te vinden.  Dit Ofioliet-complex bestaat uit submarien (onderzee) vulkanisch stollingsgesteente en afzettingen van versteende overblijfselen van zee-organismen.  Deze afzettingen dateren meer dan 66 miljoen jaar geleden.

Het Ofioliet-complex is rijk aan koper- en chroomertsen.
Ongeveer 90 miljoen jaar geleden botsten de Eurazische en Arabische aardplaat (deze laatste verwijdert zich steeds verder van Afrika waardoor o.a. de Rode Zee is gevormd).  Hierdoor werd het onderzees Hajargebergte gevormd(hoe dit precies is gebeurd weet men niet, er zijn 3 verschillende theoriën).  Tijdens de warme periodes was hier een zeer rijk marien leven, de afgestorven zee-organismen vormden sedimenten (afzettingen) op het gebergte.  Later daalde het zeeniveau waardoor het gebergte boven water kwam te liggen.  Nu begon de erosie (door wind, regen en ook ijs tijdens ijstijden), de diepe valleien welke toen werden gevormd zijn nu de wadis.  Hier kan men de gesteentelagen onbedekt waarnemen.

Meer zuidelijk ziet men in het landschap zoutkoepels die bestaan uit steenzout (keukenzout als hard gesteente).  Dit steenzout is een overblijfsel van uitgedampte oerzeeën.  Later werden er sedimenten op afgezet zodat het zout onder hoge druk kwam.  Door latere aardverschuivingen kwamen er hier en daar in de oppervlaktelaag zwakke zones voor, hier werd het zout naar boven gedrukt, de zoutkoepels.  Deze zoutkoepels zijn een belangrijke indicator voor aardolie-voorkomen.

Aardolie is gevormd door afgestorven plantaardige zee-organismen die zuurstofloos zijn gerot of gegist.  Door latere afzettingen op dit slib werd er grote druk en hoge temperaturen uitgeoefend.  Hierdoor werden korte, organische moleculen gevormd welke door spleten in de aardkorst meer naar de oppervlakte kwamen.  De ondoordringbare zoutkorst echter belette het verder opstijgen, zodat ze zich onder zo een zoutkoepel opstapelden, aardolie.

Klimaat
De kust langs het noorden en oosten van Oman kent in de zomer (mei tot september) temperaturen tot 48°C, zeer vochtig (90% luchtvochtigheid) en af en toe korte, maar hevige regens.’s Nachts is de temperatuur nog steeds meer dan 30°C.  Tijdens de winter is de temperatuur aangenaam, 28 tot 35°C, droog en weinig of geen regen.

In het binnenland klimt het kwik in de zomer dikwijls hoger dan 50°C (in de schaduw gemeten), de luchtvochtigheid is laag.  In de bergen is het koeler, tijdens de winter kan het er ’s nachts vriezen.

In het vochtige zuiden, de Dhofar provincie is de temperatuur het ganse jaar rond 30°C bij een hoge luchtvochtigheid (daarom is Dhofar de “groene” provincie).  Langs de kust rond Salalah heerst er tussen juni en september de zuidwest-moesson, erg vochtig, koud en veel wind.  Buiten deze periode is het klimaat er aangenamer.

Flora en fauna
De verschillende klimaatzones zorgen voor een variatie aan planten en dieren.  Er is ook een rijke onderwaterwereld.   Aan vogels en snorkelmogelijkheden ontbreekt het niet in Oman!

Oman, ons volgend reisdoel
Onze volgende reis gaat weer naar het Midden-Oosten.  Omdat het visum een bezoek aan Oman maximaal 30 dagen geldig is, wisselen we Oman af met het naburige land: de Verenigde Arabische Emiraten.  Om sommige gebieden van Oman te bezoeken, moeten we trouwens door de Emiraten. Uiteindelijk zullen we  weer terug komen waar we vertrokken zijn.

Veel lees- en meeleefgenot

Stephan en Lou

 

Print Friendly and PDF

 

 

 

 

Plaats een Reactie

wivine Dat is een bijzondere bestemming ! Goede reis! Geplaatst op 10 Oktober 2018
claudine Leleu Beste Lou en Stephan, We wensen jullie een boeiende en avontuurlijke reis toe.Hou het vooral ook veilig. Liefs van claudine en Guido. Geplaatst op 10 Oktober 2018
Lieve Ah, naar daar! Ziet er avontuurlijk uit. Hopelijk goed aangekomen, en we wensen jullie een veilige reis. Geplaatst op 09 Oktober 2018
Martine Blij dat we opnieuw "mee" mogen gaan. Goeie reis! Geplaatst op 09 Oktober 2018
LucFanGaby goejereis en valnie! Geplaatst op 09 Oktober 2018
Dirk en Marleen Goede reis! Dirk en Marleen Geplaatst op 08 Oktober 2018

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking