Travel Story «Monserrate, chicha and BBC»

Colombia | Colombia | 0 Comments 12 July 2019 - Last Update 17 July 2019

English version below 

"Hello guys, where are you from?" "From Belgium" "Oh, Belgium", "which part, the French part!?" "no, the Flemish part" "ah... yeah...sorry for disturbing, you look so different from people here". "yeah, that's true" "and you, where are you from?" "Peru" "Aah". "En ik spreek ook een beetje Nederlands, een beetje maar" "Dees kan echt niet!?" "Have a nice day!" 't Is niet te geloven hoe vaak we worden aangesproken omdat we er 'anders' uitzien. We voelen ons een beetje als een 'zwarte' in België, maar dan omgekeerd; blank is toch ook maar blank? In Zuid-Amerika zijn ze het precies niet gewoon om Europeanen te zien. En voor ons zien toeristen uit Zuid-Amerika er uit als 'locals'... Deze gekke ontmoeting vond plaats in het 'Museo Botero', een museum waarvan de werkenallemaal geschonken waren aan Colombia door Meester Botero zelf, een kunstenaar uit Medellín (1932). Het museum is echt de moeite waard! Voor mij persoonlijk meer een must see dan het Museo del Oro, dat we gisteren bezochten. Er waren ook werken verzameld van Picasso, Miró, Klimt, Degas, Dalí,... Mooie, kunstzinnige collectie. Bovendien was het gratis, dus dat was ook mooi meegenomen. 

De dag begonnen we vandaag met een bezoek aan Monserrate, een van de grootste bezienswaardigheden van Bogotá. Met de funicular (een treintje) naar boven, en met de kabelbaan terug naar beneden. Pas tijdens de afdaling met de kabelbaan zagen we hoe steil het treinspoor naar bovenliep "hebben we daar daarstraks ingezeten?!" Op een hoogte van 3170 m boven de zeespiegel, stond een panorama over Bogotá ons op te wachten. "Is Bogotá echt zo groot?" "En wij zitten zo dicht bij de dingen die we graag willen zien en doen hier." Boven staat ook een kerk, gewijd aan God Monserrate. Het is wel te merken dat je op zulke hoogte bent, af en toe stoppen en happen naar adem is de realiteit. Ik had niet gedacht dat het zo voelbaar zou zijn. Misschien toch maar een cocathee drinken vandaag. Beneden aangekomen, worden we aangesproken door studenten die een opdracht hebben gekregen voor de les Engels. Ze moeten native speakers interviewen. Awkward, we voelen onszelf zeker geen goede Engelssprekenden. Wel leuk om hen verder geholpen te hebben en hun Engels was zeker nog zo slecht niet volgens hun leeftijd. Het weer is wisselvallig, maar goed genoeg om vergezichten te zien. Tijdens onze terugkeer naar de bewoonde wereld van Bogotá, worden we getrakteerd op een hevige regenui. 

Voor we naar het verzamelpunt gaan van de Free Bogotá bike tour, proeven we enkele originele Colombiaanse empanadas. Lekker, maar best wel vettig spul. Op naar de bike tour. Daar staat een teleurstelling ons op te wachten, en vooral mij dan: er is geen fiets die me goed past... Ik voel me er niet veilig op en zie het niet zitten om op die manier al fietsend Bogotá te doorkruisen. Traantjes vloeien, uit frustratie dat er nooit eens een fiets is in het buitenland die mij past, en omdat Jonas nu ook de fiets toer niet kan doen. Kutfietsen! Nu heb ik het wel gehad met de Free Bogotá tours hier, voor mij hoeft het niet meer. Gelukkig kan het Museo Botero troost bieden, én een museum van moderne kunst met een tijdelijke tentoonstelling. Hier word ik blij van. En het werkt inspirerend...! 

We sluiten onze kunstzinnige namiddag af met een authentieke "Chicha", in het kunstkwartier zoals wij de bohemian buurt hier genoemd hebben. Chicha is een gefermenteerde drank op basis van mais. Tijdens de graffiti tour gisteren werden we gewaarschuwd dat het zwaar voor de maag is en dat je best een kop neemt per twee, als je het nog nooit geprobeerd hebt. Wij bestelden in 'Color Café Color' een grote chicha voor ons twee. Een risico, want als we het niet lusten zitten we met deze grote portie... Dan moeten we het maar lusten. En... We vonden het echt lekker! Ik zou bijna zeggen dat ik chicha verkies boven wijn en bier, maar het is zoiets apart, een drank op zichzelf dat je het met niets anders kan vergelijken. En 9 van de 10 smaakt dit niet eens lekker in België, wie weet is het alleen hier lekker door de hoogte. 

De avond sluiten we af in de Belgian, nee Bogotá Beer Companie, afgekort BBC. Het is een gezellige bar, een bruin café zouden wij zeggen. Best een gezellige bar. Met een beperkt aanbod van 11 bieren, vanavond slechts 10. En lekkere pizza. 

Ontspannen en voldaan keren we huiswaarts. We hebben ons nachtelijk uitje in Colombia er goed van af gebracht. Toch wel blij om veilig en gerust terug 'thuis' te zijn. 

Hello guys, where are you from?" "From Belgium" "Oh, Belgium", "which part, the French part!?" "no, the Flemish part" "ah... yeah...sorry for disturbing, you look so different from people here". "yeah, that's true" "and you, where are you from?" "Peru" "Aah". "En ik spreek ook een beetje Nederlands, een beetje maar" (tranlated: "And I do also speak some Dutch, just a little bit") "Dees kan echt niet!?" (translated : "This cannot be possible, no way") "Have a nice day!" It is unbelievable how often people start talking to us because we look 'different'. We feel a little like 'black' people in Belgie, but then in the other way. White people are just white people, right? It seems they are not used to see European people in South America. And to us all tourists from South America look like 'locals'... This funny meeting happened in the 'Museo Botero', a museum from which all the artworks were given to Colombia by Master Botero himself, an artist from Medellín (1932). The museum is really worth a visit! Personally, it was more a must see than the Museo del Oro we've visited yesterday. There were also collected paintings from Picasso, Miró, Klimt, Degas, Dali,... Beautiful artistic artwork collection. On top the museum was free. 

Today we started the day with a visit to Monserrate, one of the main attractions in Bogotá. With the funicular (a train) up, and back down by cable car. Only when going down by cable TV car, we could see hiw steep the railway went up "were we sitting there when we went up?!" At an altitude of 3170 m above sea level, we had a panoramic view over Bogotá. "Is Bogotá really as big as this?" "And we are so close to all things we want to see and do here", we were wondering. On top there is a church, honoring Lord Monserrate. You can experience the effect of the altitude, we had to stop from time to time to breathe. I'd never thought we would experience it like that. Maybe we should drink coca tea today. Once back down, some students came to us. They had a task for English and they needed to interview English native speakers. Awkward, we didn't feel like native speakers at all. But it was nice to have helped them further and their English was not bad at all according to their age. The weather is unstable, but good enough to see wide views. When going back to Bogotá city, we were blessed with heavy rain. 

Before going to the meeting point of the Free Bogotá bike tour, we enjoyed some original Colombian empanadas. Tasty, fatty as well. Up to the bike tour. A disappointment is waiting for us there, certainly for me: no bike that fits me well… I

I didn't feel safe on the bike and I don't feel crossing Bogotá by bike this way. Tears flow, because of frustration that never a bike fits me abroad, and because Jonas cannot do the bike tour neither. Damn bikes! Now it's been enough with the Free Bogotá tours here, no need to do one anymore. Luckily Museo Botero could ease the mind. And a museum of Modern Art with a temporary exhibition. This makes me happy. And it's so inspiring…!

After our artistic afternoon, we tried the authentic "Chicha", in the bohemian part of Bogotá. Chicha is a fermented corn-based drink. During the graffiti tour yesterday we were warned that it's heavy for the stomach and you'd better take one cup for two, certainly if you never tried it before. We ordered in 'Color Café Color' a big cup of chicha for both of us. A risk because if we don't like we have the big cup to finish… Then we have to like it. And… We really liked it! I would even say I prefer chicha above wine a'd beer, but it's such a unique taste, you cannot compare to something else. And 9 out of 10 it's even not tasty when you drink it in Belgium, who knows it tastes well here because of the altitude.

We end our evening in the Belgian, no Bogotá Beer Company, BBC. It's a cosy bar, a brown café we would call it in Belgium. With a limited menu of 11 beers, tonight only 10. And good pizza.

Relaxed and satisfied we return back home. We did well, Colombia by night. But we're happy to be safe 'home'. 

 

 

 

 

Photo albums from Colombia

Ipiales (3)

24 August 2019 | Pasto | Colombia | Last Update 02 October 2019

 • DSC04146
 • DSC04140
 • DSC04112

San Agustín (18)

21 August 2019 | San Agustín | Colombia | Last Update 01 September 2019

 • DSC03645
 • DSC03532
 • DSC04032
 • DSC03516

Sílvia (5)

20 August 2019 | Popayán | Colombia | Last Update 01 September 2019

 • DSC03453
 • DSC03440
 • DSC03431
 • DSC03459

Popayán (9)

19 August 2019 | Popayán | Colombia | Last Update 01 September 2019

 • DSC03408
 • DSC03413
 • DSC03351
 • DSC03337

Filandia (10)

18 August 2019 | Filandia | Colombia | Last Update 01 September 2019

 • DSC03076
 • DSC03076
 • DSC03044
 • DSC03261

Salento (61)

14 August 2019 | Salento | Colombia | Last Update 01 September 2019

 • DSC02504
 • DSC02630
 • DSC02531
 • DSC02589

Medellín and Guatapé (14)

10 August 2019 | Medellín | Colombia | Last Update 13 August 2019

 • DSC02398
 • DSC02366
 • DSC02404
 • DSC 0518

Mompós (11)

08 August 2019 | Mompós - Mompox | Colombia | Last Update 13 August 2019

 • DSC02308
 • DSC02276
 • DSC02237
 • DSC02309

Isla del Pirata (7)

05 August 2019 | Cartagena | Colombia | Last Update 08 August 2019

 • DSC 0473
 • DSC01868
 • DSC01900
 • DSC 0477

Cartagena (21)

04 August 2019 | Cartagena | Colombia | Last Update 05 August 2019

 • DSC01796
 • DSC01758
 • DSC02027
 • DSC01903

Minca - views (7)

01 August 2019 | Minca | Colombia | Last Update 02 August 2019

 • 20180802023107
 • 20180802011558
 • DSC01690
 • DSC01695

Ciudad Perdida (4)

31 July 2019 | Trek to Ciudad Perdida | Colombia | Last Update 02 August 2019

 • DSC01351
 • 20180730163531
 • DSC01066
 • DSC01040

Bungee jump San Gil (4)

24 July 2019 | San Gil | Colombia | Last Update 27 July 2019

 • IMG-20190724-WA0003
 • IMG-20190724-WA0009
 • IMG-20190724-WA0010
 • IMG-20190724-WA0006

Trek Chicamocha canyon (7)

22 July 2019 | Trek Chicamocha canyon | Colombia | Last Update 27 July 2019

 • DSC 0238
 • DSC 0233
 • DSC 0237
 • IMG-20190722-WA0004

Bus to San Gil (1)

17 July 2019 | Colombia | Colombia | Last Update 18 July 2019

 • DSC 0142

Zipaquirá - salt cathedral (3)

13 July 2019 | Colombia | Colombia | Last Update 14 July 2019

 • DSC00595
 • DSC00566
 • DSC00589

Bogotá (12)

11 July 2019 | Colombia | Colombia | Last Update 14 July 2019

 • IMG 20190712 154833
 • IMG 20190712 145812
 • IMG 20190712 165804
 • IMG 20190712 145714

Bienvenidos em Colombia (2)

10 July 2019 | Colombia | Colombia | Last Update 12 July 2019

 • DSC 0133
 • DSC 0130

 

Post a Comment

 

      
This site is only viewable in landscape mode !
Session Tracking